< Следващ имот >
Парцел, Кръстова вада

Продажба

€210 000

5-2986

ЕКСКЛУЗИВНИ ПРАВА! Топ имот с площ от 3100 кв.м попадащ в зона за жилищно строителство, който според изготвения ПУП от 2012 г. е разделен на четири. Първият е с площ от 1193 кв.м , вторият е с площ 747 кв.м. третият- 56 кв.м, четвъртият - 1100 кв.м. Устройствените параметри са следните. Плътност 40%, КИНТ 1,3, КК - 10 м.
Цена
€210 000
Референтен номер:
5-2986
Площ
3100 m2
  • Изложение Юг